Соціальний педагог

Волошина Вікторія Олегівна

Діяльність соціального педагога у закладах освіти полягає у забезпеченні соціально-правового захисту учнів школи та попередженні впливу негативних соціальних чинників на формування та розвиток особистості дитини, умов для успішної соціалізації та адаптації.

Особлива увага приділяється роботі з учнями із сімей пільгових категорій, дітям які виховуються в сім’ях, що перебувають у складних життєвих обставинах та роботі з дітьми схильними до правопорушень.

У своїй роботі соціальний педагог керується Конституцією України, Законами України, нормативними документами з питань захисту прав і свобод дитини, Конвенцією з прав дитини, Етичним кодексом та іншими відповідними нормативними документами.

Моє педагогічне кредо: «Праця, оптимізм, самовдосконалення – запорука життєвого успіху»

Проблема над якою працюю: сучасні здоров’язбережувальні технології.

Мета – сформувати в учнів повноцінне розуміння основ здорового способу життя, мотивувати до ведення здорового способу життя, сформувати уявлення про елементарні правила збереження здоров’я.

Завдання:

1. Здійснення соціально-педагогічного супроводу освітнього процесу.

2. Забезпечення, збереження і зміцнення фізичного, психологічного, соціального, морального здоров’я особистості;

3. Створення сприятливих умов у мікросоціумі для розвитку здібностей та реалізації можливостей людини, його позитивного потенціалу в соціально корисних сферах життєдіяльності, попередження тупикових ситуацій в особистісному розвитку

4. Профілактика негативних явищ (моральних, фізичних, соціального характеру) й пропаганда здорового способу життя.

5. Попередження жорстокості (буллінгу) щодо особистості в учнівському середовищі.

6. Соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, дітей пільгового контингенту, сімей у СЖО.

7. Відстоювання прав та інтересів учнів відповідно до державних та міждержавних документів з метою забезпечення для неповнолітніх гарантованих їм прав та умов життєдіяльності.

8. Формування навичок правомірної поведінки і навчання діяти в різноманітних життєвих ситуаціях у відповідності з нормами права.

9. Психолого-педагогічна підтримка, діагностика, консультування усіх учасників освітнього процесу, консультування і спеціалізована допомога у професійному визначенні.

10. Соціально-педагогічне дослідження з метою виявлення соціальних та проблем дітей різного віку, в класах педагогічної корекції.

11. Культурно-просвітницька, здійснення системи превентивних заходів, попередження та усунення прямих і непрямих десоціалізуючих впливів соціуму; попередження соціальної та захищеності дітей.