Звіти директора

   Звітність про використання коштів за 2020 рік

✅   Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)

✅   Баланс на 01 січня 2021 року (Форма №1-дс)

✅   Звіт про фінансові результати (Форма №2-дс)

✅   Звіт про рух грошових коштів (Форма №3-дс)

✅   Звіт про власний капітал (Форма №4-дс)

✅   Примітки до річної фінансової звітності (Форма №5-дс)

Фінансовий звіт за 2019 рік

Звіт директора школи за 2017-2018 н.р.