Основні напрямки діяльності

2021/2022 навчальный рік

Методична тема:«Розвиток творчих здібностей учнів через поліпшення компетентності учителів»

Мета навчально-методичної діяльності:
Робота педколективу над пошуком та застосуванням засобів і методів навчання, які сприяють розвитку пізнавальних здібностей учнів та активізації творчої діяльності вчителів;

Робота педколективу над впровадженням інноваційних технологій в освітній процес, підвищення рівня науково-методичної підготовки вчителів з метою вдосконалення освітнього процесу в школі для ефективного підвищення якості освіти.

Пріоритетними завданнями у методичній роботі у 2021/2022 навчальному році вважати:

 1. Забезпечити повний перехід на новий зміст навчання учнів початкових класів за Концепцією НУШ.
 2. Забезпечити впровадження інклюзивної освіти.
 3. Розробити та реалізувати заходи щодо підвищення рівня навчальних досягнень учнів.
 4. Продовжити забезпечення організаційного та методичного супровіду впровадження нового Державного стандарту початкової освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.
 5. Реалізувати Концепцію національно – патріотичного виховання.
 6. Працювати над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня, над інформатизацією освітнього процесу.
 7. Упроваджувати профільне навчання в старшій школі, де передбачити психолого-педагогічне діагностування школярів, діагностику рівня навчальних досягнень учнів старшої школи.
 8. Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання.
 9. Забезпечити якісну підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та підсумкових оцінювань випускників школи.
 10. Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя.
 11. Здійснювати роботу щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, матеріального забезпечення та захисту прав дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування.
 12. Створити належні умови для адаптації до навчання в початковій школі учням 1-го класу, в основній школі учням 5-го класу.

Тема виховної роботи: «Компетентісний підхід у виховному процесі»

Основні завдання виховної роботи:

 • формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів;
 • виховання духовної та творчої культури особистості;
 • виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;
 • формування високої мовної культури;
 • утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті;
 • виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;
 • формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;
 • забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров'я;
 • формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою;
 • посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики у поведінці учнів;
 • створення умов для соціального захисту дітей, особливодітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування;
 • зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім'ям;
 • організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування;
 • забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог;
 • підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу;
 • забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, дотичними до виховання дітей та учнівської молоді, розширення складу суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль;
 • посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом;
 • розвиток учнівського самоврядування з закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого і молодіжного руху;
 • оптимізація змісту і форм виховного процесу;
 • збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості;
 • попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість;
 • формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.