Навчайся дистанційно

   Д И С Т А Н Ц І Й Н Е   Н А В Ч А Н Н Я

Дистанційне навчання в школі здійснюється відповідно Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОНУ від 08.09.2020 року № 1115) на платформі G Suite for Education.

Навчання буде проводитись відповідно розкладу уроків.